generalitat

Noves convocatòries d’ACCIÓ

ACCIÓ posa en marxa 3 noves convocatòries d’ajut dins de la nova política d’innovació de la Generalitat de Catalunya:

  • Cupons a la innovació
  • RIS 3 CAT
  • Nuclis d’R+D

A part, ACCIÓ manté altres ajudes obertes en matèria d’innovació i internacionalització, en la seva majoria fins al 30 de setembre i 30 d’octubre de 2015. Podeu consultar-ho en aquest enllaç.

Ajuts en forma de garantia per al finançament

El passat 27 de juliol de 2015, es publicaven al DOGC les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses catalanes. La tipologia de projecte és diversa i pot cobrir tan la inversió per adquisició d’actius com les necessitats de circulant. El termini de presentació de sol·licituds s’ha obert aquest 28 de juliol i restarà obert fins al 26 de febrer de 2016 o exhauriment de la partida pressupostària.
­